Oppimisen ohjaajan käsikirja

Tässä oma käsikirja musiikinopettajan tai -ohjaajan työhön! Käyn ensin hieman teoriapohjaa ja sen jälkeen hyviä käytäntöjä, mahdollisesti pohdinnalla ja ideoilla lisättynä. 1. Johdanto 2. Tarvehierarkia 2.1. Tarvehierarkia käytännössä 3. Motivaatio 4. Tavoitteet 5. Behaviorismi 6. Konstruktivismi 7. Hyvän oppitunnin käytäntöjä (yksilöopetus) 8. Hyvän oppitunnin käytäntöjä (ryhmäopetus) 9. Lopuksi 10. Lähteet 1. Johdanto Oma teoreettinen pohjaniJatka lukemista ”Oppimisen ohjaajan käsikirja”